Yatırımcı Vizesi Hakkında

İngiltere’ye yatırım yapmak suretiyle gidip İngiltere’ye yerleşmek isteyen yatırımcılar ile ilgili İngiltere vizesi kategorisi bu bölümde açıklanmaktadır. Buradaki açıklamalar ışığında yatırım yapmak isteyen kişilerin asıl amacı İngiltere’ye yerleşmek ve İngiltere’ye yerleşmek suretiyle İngiltere içerisinde yatırımlarda bulunmaktır. Şayet İngiltere vizesi başvurusu yapmaktaki amaç İngiltere’ye yerleşmek olmayıp sadece yatırım yapmak amaçlı ise web sitemizde yer alan diğer ilgili İngiltere vizesi bölümlerindeki açıklamalar dikkate alınarak İngiltere vizesi başvurusu yapılmalıdır. Bu sebeple, burada açıklandığı çerçevede amacınızı belirlemeniz öncelikli yapmanız gereken şey olacaktır. Şayet amacınıza yönelik olan İngiltere vizesi türünün hangisi olduğu konusunda sorun yaşarsanız firmamız uzmanları ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Yatırımcı olarak İngiltere’ye gelmek üzere İngiltere vizesi başvurusu yapmak isteyenler aşağıdaki şemada gösterildiği şekliyle 75 puanı karşılayacak şartlara sahipse 3 yıl süreli İngiltere vizesi alabilecektir. Bu kişi aynı zamanda eş ve çocukları için de İngiltere vizesi başvurusu yapabilecek ve eş ve çocuklarının da İngiltere’ye kendisi ile beraber gelmesini sağlayabileceği gibi kendisi İngiltere’ye gidip gerekli yatırımları yaptıktan sonraki herhangi bir aşamada da eş ve çocukları için İngiltere vizesi başvurusu yapılmasını sağlayabilecektir.

Bunun yanı sıra ve ilk olarak alınan 3 yıllık vizenin bitmesinin hemen öncesinde İngiltere içerisinde bir başvuru yapmak suretiyle bu İngiltere vizesi süresini 2 yıl için daha uzatabilecektir. Toplamda 5 yıllık İngiltere içerisinde ikamet edildikten sonra sürekli oturum izni için başvuru yapma hakkı doğacağı gibi şayet bu alınırsa ve bu sürekli oturum hakkı alındıktan tam bir yıl sonra İngiltere vatandaşlığına başvuru yapılması mümkün hale gelebilecektir. Burada sıralanan İngiltere vizesi süresinin uzatılması, sürekli oturum izni ve İngiltere vatandaşlığı başvuruları ile ilgili firmamız Londra ofislerindeki uzmanları ile görüşebilir konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilir ve bu başvurularınızın firmamız uzmanları denetim ve gözetiminde yapılmasını sağlayabilirsiniz. Şunu da hatırlatmak isteriz; yukarıda sıralanan uzatma ve vatandaşlık ile ilgili haklarla ilgili unsurlar yatırımcı olarak İngiltere’ye gelen kişinin eş ve çocukları için de tabii ki öngörülen şartlar taşındığı sürece geçerli olacak ve bu kişilerde bu haklardan faydalanabilecektir.

Yukarıdaki bilgilere ek bir bilgi notu olarak şunu da hatırlatmak isteriz; yatırımcı olarak İngiltere vizesi başvurusunu Türkiye’den yapmak yerine başka bir İngiltere vizesi türü ile ve başka bir amaçla İngiltere’ye giden ve hâlihazırda İngiltere’de yasal olarak kalmakta bulunan kişiler için de bu kategoriye geçmek mümkün olabilecektir. Örneğin; çalışma izni veya öğrenci vizesi vb. vize türleri gibi İngiltere’ye geçici ve yatırım amaçlı olmayan bir amaç için gelindikten sonra İngiltere içerisinde yatırımcı kategorisine geçiş mümkün olabilecektir. Ancak, hangi İngiltere vizesi türlerinden İngiltere içerisinde yatırımcı kategorisine geçiş yapılabileceği İngiltere göçmenlik kanunlarınca sınırlanmış olup her tür İngiltere vizesi için bu geçiş hakkı söz konusu değildir. Gerek hâlihazırda sahip olduğunuz İngiltere vizesi için yatırımcı olarak başvuru yapma amaçlı geçiş izninizin tanınıp tanınmadığını öğrenmek ve gerekse genel olarak İngiltere’de bulunduğunuz sırada yatırımcı olarak başvuru yapma ile ilgili bütün sorularınız için firmamız Londra ofislerindeki uzmanları ile iletişim detaylarımızı kullanarak irtibata geçebilirsiniz.

Bu açıklamaların sonrasında, şayet şahıs aşağıdaki şemada gösterilen şartları karşılamak suretiyle yatırımcı olarak ve burada belirtildiği çerçevede İngiltere vizesi almayı başarırsa bu İngiltere vizesi ile İngiltere’ye geldikten sonra yapması ve yapmaması gereken birkaç önemli hususa burada kısaca değinmek isteriz. Bunlardan ilki, polis kaydı yaptırmaktır. Buradaki şekliyle yatırımcı olarak İngiltere vizesi alan kişi İngiltere’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde polis kaydı yaptırmalıdır. Bu kaydın nasıl yaptırılacağı konusunda web sitemizin ilgili sayfalarından bilgi edinebileceğiniz gibi firmamız müşterilerine bu kaydın nasıl, nerede ve ne şekilde yaptırılabileceğine dair bütün bilgiler sağlanacaktır. Diğer bir husus ise yine yatırımcı olarak İngiltere vizesi alarak İngiltere’ye giden kişinin ve eğer varsa aile bireylerinin hiçbir şekilde devlet sosyal yardımlarına başvurmaması ve bunlardan faydalanmamasıdır. Devlet sosyal yardımlarının ne olduğu web sitemizin İngiltere yerleşim vizesi ve diğer bölümlerinde detaylı bir şekilde açıklanmış olduğundan burada bunları tekrarlamak yerine bu konuda bilgi almak isteyen ve bu yardımların ne anlama geldiği neleri kapsadığı ve nelerin yasaklandığını görmek isteyenlere web sitemizin ilgili sayfalarını incelemelerini tavsiye ederiz. Netice itibariyle İngiltere yerleşim vizesi için söz konusu olan devlet sosyal yardımları diğer bütün vize türleri içinde aynı anlama sahip olmakta ve eğer bir İngiltere vizesi için devlet yardımı almama sınırlaması varsa bu sınırlama aynı yardımları ve aynı sınırlamaları içermekte olduğundan herhangi bir karışıklığa mahal vermeden web sitemizin ilgili bölümlerinin incelenmesini veya sıkça sorulan sorular bölümünün incelenmesini tavsiye etmekteyiz.

Diğer bir şart ise stajyer doktor olarak bu İngiltere vizesi ile İngiltere’de çalışamamaya yönelik olup bu şekilde bu İngiltere vizesi ile İngiltere’ye gidip çalışmak yasaklanmıştır.

Yukarıdaki paragrafa ek olarak su hususlarda İngiltere vizesi almanızda etkili olacağı gibi İngiltere vizesi verildikten sonra bu vizenin iptal edilmesine yol açabilecektir; eğer aşağıdaki şemada gösterildiği miktarda yapılacağı söylenen yatırım İngiltere vizesi alan kişinin İngiltere’ye giriş yapmasından itibaren 3 ay içerisinde yapılmaz ise aldıkları bu İngiltere vizesi iptal edilebilecektir. Ayrıca, yapılacak olan yatırımın nasıl bir yatırım olması gerektiğini dair de bazı sınırlamalar mevcuttur. Örneğin yapılacak olan yatırımın en az £750.000.00'luk miktarı İngiltere hazine bonolarına veya İngiltere’de kayıtlı bulunan bir şirketin hisselerine yatırılmak zorundadır. Ancak eğer bu yatırım eğer bir şirket hisseleri için yapılıyorsa bu şirketin gayrimenkul yatırım şirketi dışında olması gerekmektedir. Dolayısıyla gayrimenkul yatırımlarını ticari amaç edinen bir şirkete yapılacak bir yatırım bu şekilde yatırımcı olarak İngiltere vizesi alınmasına gerekçe olamayacaktır. Burada belirtilen minimum miktarın dışındaki yatırımlarınız için ise bir sınırlama söz konusu değildir. Dolayısıyla, £750.000.00 üzerindeki ve dışındaki yatırımlarınız için gayrimenkul yatırım şirketleri de dahi herhangi bir alanda yatırım yapmanız mümkün olabilecektir.

Şayet yukarıdaki açıklamalar ile ilgili sorularınız varsa firmamız uzmanları ile henüz bu İngiltere vizesi başvurusunun yapılmasından önce irtibata geçebilirsiniz.

Burada çok önemli bir noktayı belirtmek isteriz. Puanlama sitemine dâhil olan diğer kategorilerindeki şartların aksine yatırımcı olarak buradaki şartlar ve puanlar çerçevesinde İngiltere vizesi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerden herhangi bir dil yeterlilik veya maddi yeterlilik şartı aranmamaktadır. Dolayısıyla, aşağıdaki şemada gösterildiği şekliyle eğer 75 puanı alıyorsanız ve bu puan için geçerli şartların yanında yukarıdaki hususlar içerisinde belirtilen şartları satıyorsanız, İngilizce yeterlilik şartı aranmayacaktır. Tek kelime İngilizce bilmeseniz bile bu sizin bu İngiltere vizesi başvurusu yapmanıza engel olmayacaktır. Dil şartı sadece 5 yıllık süre sonunda şayet İngiltere’de sürekli oturum için başvurulursa bu aşamada aranacaktır.

Şartlar

Yatırımcı olarak ve yukarıda açıklandığı şekliyle İngiltere vizesi başvurusu yapmak için aşağıdaki şemada gösterildiği şekliyle 75 puanı sağlamanız gerekmektedir;

 • İngiltere vizesi başvurusu sahibi yatırımcı kişi kendisine ait ve kendi
  Kontrolü altında finansal bir kuruluşta bulunan ve İngiltere’ye transfer
  Edilebilecek durumda bulunan en az £1.000.000.00’a sahip ise

veya

 • İngiltere vizesi başvurusu sahibi yatırımcı kişi sorumluluk ve borçlar
  Çıkartıldıktan sonra en az £2.000.000.00 değerinde olan mülklere sahip ve
  İngiltere’deki Financial Services Authority tarafından kayıt altına alınmış
  Ve denetlenmekte bulunan bir finansal kurulu (banka, finans kurumu vs.)
  Tarafından kendisine verilen ve en az £1.000.000.00'un üzerindeki bir
  Miktarı içerecek şekilde sağlanan bir kredi ile kendisine verilen parayı
  Denetlenmekte olan bir finansal kuruluş hesabında ve kendi kontrolünde
  Tutmakta ve bu hesaptaki parayı İngiltere’de kullanabilmesinin önünde hiç
  Bir engel bulunmamakta ise:  75 Puan

Bir not olarak burada şunu da belirtmek isteriz; yukarıdaki semada gösterilen para miktarları İngiltere vizesi başvurusu yapmayı düşünen kişiye ait olabileceği gibi bu kişinin evli eşi, eşcinsel eşi, evli olmayan eşi ( partneri ) nede ait olabilecektir. Ancak eğer böyleyse, bu paranın İngiltere vizesi başvuru sahibinin kontrolü altında olduğu belgeler ile ispat edilmeli ve İngiltere vizesi başvurusunu yatırımcı olarak ve eş veya partnerine ait olan parayı yatırıma dönüştürmek amacıyla İngiltere’ye gelmek isteyen kişinin bu parayı hiç bir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın kullanabileceğini belgeleyebiliyor olması aranacaktır. Bunların nasıl yapılabileceği firmamız uzmanlarınca İngiltere vizesi başvurunuzun firmamız tarafından yapılması sırasında sizlere aktarılacaktır.

Yukarıdaki şemada gösterilen her iki durumdan birisi sağlanabiliyorsa yatırımcı olarak İngiltere vizesi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak şemada gösterilen şartların yanında yatırımcı olarak İngiltere vizesi başvurusu yapabilmek için yukarıda belirtilen hususlarında dikkate alınması gerekmektedir.

Şayet bu İngiltere vizesi türüne başvurmak istiyorsanız veya aradığınız sorularınızın cevaplarını burada bulamadıysanız firmamızın Türkiye ve Londra’daki ofislerinde bulunan uzmanlarımız ile her zaman iletişim detaylarımızı kullanarak irtibata geçebilirsiniz.